114.คนไข้ชาย สะโพกหัก ทานต่อเนื่อง กระดูกที่หัก ดีขึ้น