113.คนไข้หญิง อายุ 54 ปี กระดูกสะโพก ร้าว ทรุด ทาน 1 เดือน หมอยกเลิกผ่าตัด

01.07.2562  คนไข้ติดต่อมา ล้มกระดูกสะโพกร้าว ทรุด คุณหมอ จะผ่าตัด แต่คนไข้ไม่อยากผ่าตัด

04.07.2562  คนไข้เริ่มทาน ดุสิตตา

10.07.2562 คนไข้ทานมา 7 วัน แจ้งมาว่า ตรงแผลไม่ปวด

02.08.2562  คนไข้แจ้งมาว่า ได้ผล เอกซเรย์แล้ว ผลออกมาดีขึ้น คุณหมอ ยกเลิกการผ่าตัดแล้ว

คนไข้ดีใจมาก