112.คนไข้กระดูก ตาตุ่ม แตก เข้าเฝือก ทานต่อเนื่อง กระดูกติดเร็ว ไม่ถึง 1 เดือน

 

 

 

จุดเริ่มต้นของ บท สนทนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรึกษา เภสัชกร  : 085-809-1122